ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นซีดี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
Sedona_classsic4a
Kicker cvt
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
Dynaudio
Kicker_ck44
แผ่นแดมป์ ี่  
Dynamat

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com