ISUZU SLX คันนี้เจ้าของอัพเดทปีละครั้ง
อันนี้ล่าสุด  เปิดตัวที่สะพานหิน วันเสาร์ที่ 7-7-07
ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นซีดี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
Eclipse
Sedona+Zapco
Kicker cvx15"x8
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
pca+8"+tw
kicker
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่ ทีวี
140a x3
14Volts250a/ha


สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com