ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นดีวีดีี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
sony-w1
sedona
kicker 10l7
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
kicke-ks
kicker
Kicker
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่  

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com