เครื่องเล่นดีวีดีี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
Eclipse

Builder1700d+754

Kicker15CVX
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
Kicker Ks65.2+Ds650.2
Tamon
kicker
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่ ทีวี
เดิม
เดิม
ไม่มี

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com