ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นดีวีดีี เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
pioneer
AudioBuilder
Kicker-S12x
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
ks6.2
ไม่มี
kicker
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่ ทีวี
เดิม
KInetik
Pioneer

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com