ส่วนประกอบของระบบเสียง
เครื่องเล่นCD เพาเวอร์แอมป์ ซับเบส
SONY
BUILDER
ORION
ลำโพงกลางแหลม ปรีแอมป์ สายไฟในระบบ
MTX
HELIX
SPILIT
ไดร์ชาจต์ แบตเตอรี่ ทีวี
SONY
 

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com