สะปำซาวนด์ เวปบอร์ด 
  2548 IASCA สนาม(ซีคอนสแควร์)  
กลับไปหน้าแรก
ของ Gallery
5พฤศจิกายน2548 IASCA Thailand Champions
สะปำซาวด์ เข้าแข่ง2รุ่น ได้แชมป์ทั้ง2รุ่น และ
ทำ สถิติสูงสุดในรุ่น Ultimate 361-520
ถูกบันทึกเป็นสถิติสูงสุดในโลกอย่างเป็นทางการแล้ว
 

competition-iasca-bk-a.jpg

competition-iasca-bk-b.jpg

competition-iasca-bk-c.jpg

competition-iasca-bk-d.jpg

competition-iasca-bk-e.jpg

competition-iasca-bk-f.jpg

competition-iasca-bk-g.jpg

competition-iasca-bk-h.jpg

competition-iasca-bk-i.jpg

competition-iasca-bk-j.jpg

competition-iasca-bk-k.jpg

competition-iasca-bk-l.jpg

competition-iasca-bk-m.jpg

competition-iasca-bk-n.jpg

competition-iasca-bk-p.jpg

competition-iasca-bk-q.jpg

competition-iasca-bk-r.jpg

competition-iasca-bk-s.jpg

competition-iasca-bk-t.jpg

competition-iasca-bk-u.jpg

competition-iasca-bk-v.jpg

competition-iasca-bk-w.1.jpg

competition-iasca-bk-w.jpg

competition-iasca-bk-x.jpg

competition-iasca-bk-y.jpg

competition-iasca-bk-y01.jpg

competition-iasca-bk-z.com.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com