สะปำซาวนด์ เวปบอร์ด  THAILAND A.C.G.C 2005  
 
กลับไปหน้าแรก
ของ Gallery
29 มกราคม 2548 ACGC
THAILAND A.C.G.C 2005 คือการแข่งขัน
ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
ที่นำรูปแบบการจัดงานมาจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งการจัดงานในครั้งน ี้ทางบริษัท
ลิมเกษม จำกัด ได้ร่วมกับ ES CORPORATION
JAPAN นำทีมงานคณะกรรมการจากประเทศญี่ปุ่น
มาเป็นผู้ตัดสินและดำเนินการแข่งขัน
ในรายการนี้สะปำซาวด์ได้นำรถเข้าร่วมแข่งขัน
จำนวน3คันและ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมดทุกรุ่น
 

01290008.jpg

01290010.jpg

01290011.jpg

01290015.jpg

01290016.jpg

01290022.jpg

01290023.jpg

01290031.jpg

01290036.jpg

01290041.jpg

01290042.jpg

01290047.jpg

01290055.jpg

01290056.jpg

01290057.jpg

01290058.jpg

01290059.jpg

01290061.jpg

01290062.jpg

01290063.jpg

01290067.jpg

01290068.jpg

01290069.jpg

01290070.jpg

01290071.jpg

01290073.jpg

01290074.jpg

01290075.jpg

01290076.jpg

01290077.jpg

01290081.jpg

01290082.jpg

01290083.jpg

01290084.jpg

01290086.jpg

01290090.jpg

01290093.jpg

01290094.jpg

01290096.jpg

01290097.jpg

01290098.jpg

01290099.jpg

01290102.jpg

01290104.jpg

01290105.jpg

01290106.jpg

01290107.jpg

01290110.jpg

01290111.jpg

01290112.jpg

01290115.jpg

01290117.jpg

01290123.jpg

01290124.jpg

01290129.jpg

01290130.jpg

01290131.jpg

01290134.jpg

01290135.jpg

01290137.jpg

01290138.jpg

01290139.jpg

01290140.jpg

01290141.jpg

01290146.jpg

01290147.jpg

01290151.jpg

01290153.jpg

01290154.jpg

01290155.jpg

01290159.jpg

01290160.jpg

01290161.jpg

01290165.jpg

01290166.jpg

01290167.jpg

01290168.jpg

01290169.jpg

01290170.jpg

01290173.jpg

01290175.jpg

01290179.jpg

01290183.jpg

01290185.jpg

01290186.jpg

01290187.jpg

01290190.jpg

01290193.jpg

01290197.jpg

01290198.jpg

01290199.jpg

01290202.jpg

01290203.jpg

01290204.jpg

01290205.jpg

01290207.jpg

01290208.jpg

01290209.jpg

01290210.jpg

01290213.jpg

01290215.jpg

01290216.jpg

01290217.jpg

01290218.jpg

01290219.jpg

01290220.jpg

01290221.jpg

01290222.jpg

01290223.jpg

01290225.jpg

01290227.jpg

01290228.jpg

01290232.jpg

01290234.jpg

01290236.jpg

01290238.jpg

01290240.jpg

01290241.jpg

01290243.jpg

01290246.jpg

01290249.jpg

01290250.jpg

01290251.jpg

01290252.jpg

01290253.jpg

01290256.jpg

01290257.jpg

01290259.jpg

01290260.jpg

01290264.jpg

01290265.jpg

01290270.jpg

01290271.jpg

01290272.jpg

01290275.jpg

01290277.jpg

01290278.jpg

01290279.jpg

01290280.jpg

01290282.jpg

01290283.jpg

01290285.jpg

01290286.jpg

01290287.jpg

01290292.jpg

01290293.jpg

01290294.jpg

01290297.jpg

01290298.jpg

01290299.jpg

01290301.jpg

01290302.jpg

01290303.jpg

01290304.jpg

01290305.jpg

01290308.jpg

01290311.jpg

01290312.jpg

01290313.jpg

01290314.jpg

01290317.jpg

01290318.jpg

01290320.jpg

01290338.jpg

01290340.jpg

01290341.jpg

01290344.jpg

01290347.jpg

01290348.jpg

01290349.jpg

01290352.jpg

01290355.jpg

01290367.jpg

01290369.jpg

01290397.jpg

01290399.jpg

01290400.jpg

01290404.jpg

01290407.jpg

01290408.jpg

01290410.jpg

01290413.jpg

01290414.jpg

01290415.jpg

01290416.jpg

01290417.jpg

01290420.jpg

01290421.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com