สะปำซาวนด์ เวปบอร์ด  28 กรกฎาคม 2546 thailand db league  
กลับไปหน้าแรก
ของ Gallery

สะปำซาวด์ หนึ่งเดียวในภาคไต้ที่นำรถลงแข่งเครื่องเสียง
ทุกคันเข้ารอบ ในรายการ thailand db league 2003
ชิงแชมป์ประเทศไทย หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่
ชนะเลิศในรุ่น EXTERME1 
 

07260005.jpg

07260006.jpg

07260007.jpg

07260009.jpg

07260010.jpg

07260013.jpg

07260014.jpg

07260015.jpg

07260016.jpg

07260017.jpg

07260020.jpg

07260021.jpg

07260022.jpg

07260023.jpg

07260024.jpg

07260027.jpg

07260028.jpg

07260030.jpg

07260033.jpg

07260037.jpg

07260038.jpg

07260039.jpg

07260041.jpg

07260042.jpg

07260044.jpg

07260045.jpg

07260047.jpg

07260048.jpg

07260052.jpg

07260053.jpg

07260054.jpg

07260055.jpg

07260056.jpg

07260059.jpg

07260062.jpg

07260069.jpg

07260070.jpg

07260072.jpg

07260079.jpg

07260080.jpg

07270001.jpg

07270002.jpg

07270005.jpg

07270008.jpg

07270009.jpg

07270010.jpg

07270013.jpg

07270014.jpg

07270015.jpg

07270017.jpg

07270019.jpg

07270024.jpg

07270025.jpg

07270026.jpg

07270027.jpg

07270028.jpg

07270029.jpg

07270030.jpg

07270031.jpg

07270032.jpg

07270033.jpg

07270036.jpg

07270037.jpg

07270039.jpg

07270041.jpg

07270042.jpg

07270045.jpg

07270047.jpg

07270048.jpg

07270050.jpg

07270052.jpg

07270053.jpg

07270056.jpg

07270058.jpg

07270060.jpg

07270061.jpg

07270062.jpg

07270063.jpg

07270064.jpg

07270065.jpg

07270066.jpg

07270068.jpg

07270069.jpg

07270070.jpg

07270071.jpg

07270072.jpg

07270073.jpg

07270074.jpg

07270075.jpg

07270078.jpg

07270080.jpg

07270081.jpg

07270082.jpg

07270083.jpg

07270085.jpg

07270086.jpg

07270087.jpg

07270089.jpg

07270091.jpg

07270093.jpg

07270095.jpg

07270096.jpg

07270097.jpg

07270099.jpg

07270102.jpg

07270109.jpg

07270112.jpg

07270114.jpg

07270117.jpg

07270118.jpg

07270119.jpg

07270122.jpg

07270128.jpg

07270135.jpg

07270137.jpg

07280007.jpg

07280008.jpg

07280009.jpg

07280010.jpg

07280012.jpg

07280015.jpg

07280016.jpg

07280017.jpg

07280018.jpg

07280019.jpg

07280022.jpg

07280023.jpg

07280024.jpg

07280026.jpg

07280027.jpg

07280028.jpg

07280029.jpg

07280030.jpg

07280031.jpg

07280033.jpg

07280035.jpg

07280037.jpg

07280039.jpg

07280040.jpg

07280042.jpg

07280045.jpg

07280048.jpg

07280049.jpg

07280052.jpg

07280054.jpg

07280055.jpg

07280057.jpg

07280059.jpg

07280062.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com