บริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เสียงด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

ภาพงานติดตั้งเครื่องมือทำงานไม้ใหม่ ให้กับร้านสะปำซาวด์
และอมรมเทคนิคใหม่ๆในการใช้เครื่อง pin router กับช่าง
โดย ทีมงานชาวญี่ปุ่น tomo เป็นร้านแรกของของเมืองไทย


DSC_3960.jpg

DSC_3964.jpg

DSC_3978.jpg

DSC_3985.jpg

DSC_3993.jpg

DSC_4000.jpg

DSC_4007.jpg

DSC_4084.jpg

DSC_4087.jpg

DSC_4101.jpg

DSC_4103.jpg

DSC_4108.jpg

DSC_4128.jpg

DSC_4155.jpg

DSC_4157.jpg

DSC_4158.jpg

DSC_4161.jpg

DSC_4163.jpg

DSC_4164.jpg

DSC_4166.jpg

DSC_4167.jpg

DSC_4170.jpg

DSC_4178.jpg

DSC_4182.jpg

DSC_4191.jpg

DSC_4192.jpg

DSC_4206.jpg

DSC_4218.jpg

DSC_4219.jpg

DSC_4227.jpg

DSC_4233.jpg

DSC_4234.jpg

DSC_4238.jpg

DSC_4240.jpg

DSC_4242.jpg

DSC_4243.jpg

DSC_4256.jpg

DSC_4260.jpg

DSC_4263.jpg

DSC_4279.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com