ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ประเทศไทย 7ตุลาคม 2544
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้

1

สะปำซาวด์

ภูเก็ต

PICK UP 1000W

185.20

ชนะเลิศ

2

S P V autosound

นครศรีธรรมราช

PICK UP 1000W

176.60

รองชนะเลิศ

3

ลภ ออโต้

ชลบุรี

PICK UP 1000W

169.80

 

4

จักรพรรดิ์ซาวด์

ฉะเชิงเทรา

PICK UP 1000W

168.90

 

5

ธเนตรซาวด์

ชลบุรี

PICK UP 1000W

168.20

 

6

ยุทธนาคาร์แคร์แอนด์ซาวด์

พิษณุโลก

PICK UP 1000W

168.90

 

7

ชัยนาทแอร์แอนด์ซาวด์

ชัยนาท

PICK UP 1000W

162.80

 

ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ประเทศไทย 7ตุลาคม 2544

อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต PICK UP 500W 184.10 ชนะเลิศ
2 ทีแอนด์ท๊อปออโต้ซาวด์ นครสวรรค์ PICK UP 500W 176.80 รองชนะเลิศ
3 ธวัชชัยออโต้แอร์ กำแพงเพรช PICK UP 500W 176.00  
4 ลภ ออโต้ พัทยา ชลบุรี PICK UP 500W 162.40  

ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ประเทศไทย 7ตุลาคม 2544

อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต VAN 500W 172.30 ชนะเลิศ
2 สายชล สถิตย์กุลรัตร์ กรุงเทพ VAN 500W 168.60 รองชนะเลิศ
3 ธเนตรซาวด์ ชลบุรี VAN 500W 168.00  

ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ประเทศไทย 7ตุลาคม 2544

อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต Poweramp puma 170.70 ชนะเลิศ
2 ทีแอนด์ท๊อปออโต้ซาวด์ นครสวรรค์ Poweramp puma 169.30 รองชนะเลิศ
3 คาร์ออดิโอเทค ภูเก็ต Poweramp puma 168.40  
4 สายชล สถิตย์กุลรัตร์ กรุงเทพ Poweramp puma 167.00  
5 D AUDIO ตราด Poweramp puma 161.50  
6 ส่งเสริมซาวด์ ชลบุรี Poweramp puma 155.20  

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com