ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต SEDAN 500W คะแนนรวม ชนะเลิศ
2 ออโต้เทคนิค หาดใหญ่ SEDAN 500W คะแนนรวม รองชนะเลิศ
3 ฟิเดลิตี้ หาดใหญ่ SEDAN 500W คะแนนรวม  
ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 ฟิเดลิตี้ หาดใหญ่ SEDAN 1000W คะแนนรวม ชนะเลิศ
2 สะปำซาวด์ ภูเก็ต SEDAN 1000W คะแนนรวม รองชนะเลิศ
ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 พังงาซาวด์ พังงา SEDAN1000WUP (มีรถเข้าแข่ง1คัน) ชนะเลิศ
ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่

อันดับ

ชื่อร้าน

จังหวัด

แข่งในรุ่น

คะแนนรวม

รางวัลที่ได้

1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต PICK UP 500W คะแนนรวม ชนะเลิศ
2 ออโต้เทคนิค หาดใหญ่ PICK UP 500W คะแนนรวม รองชนะเลิศ
3 S P V นครศรี PICK UP 500W คะแนนรวม  
ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต PICK UP 1000W คะแนนรวม ชนะเลิศ
2 สยามออโต้แอร์ ทุ่งสง PICK UP 1000W คะแนนรวม รองชนะเลิศ
ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่
อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น วัดคะแนนRTA รางวัลที่ได้
1 สะปำซาวด์ ภูเก็ต SEDAN 500W RTA ชนะเลิศ
2 ฟิเดลิตี้ หาดใหญ่ SEDAN 500W RTA รองชนะเลิศ

ผลการแข่ง ASEAN SOUND CHALLENGE ชิงแชมป์ภาคได้ 13 พ ค 2544 ที่สนาม BIG-C หาดใหญ่

อันดับ ชื่อร้าน จังหวัด แข่งในรุ่น คะแนนรวม รางวัลที่ได้
1 ฟิเดลิตี้ หาดใหญ่ SEDAN 1000W คะแนนรวม ชนะเลิศ
2 สะปำซาวด์ ภูเก็ต SEDAN 1000W คะแนนรวม รองชนะเลิศ

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188 หรือ 01- 8936961
E-mail : info@sapamsoudphuket.com , sapamsound@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com